نغمه های دلتنگی

خدایا پشتم به وجود تو گرم است و بس ، هر موقع به آینده و مشکلاتم فکر می کنم  و غرق نگرانی می شوم ، از خودم می پرسم مگر می شود خدای من ، خدای خوب من مرا غرق  در مشکلات رها کند؟  نه او رهایم نمی  کند... و همین آرامم می کند.

کاش بیایی نزدیک تر، آنقدر نزدیک که هر لحظه دلگرمیت را احساس کنم. خدایا آنقدر عذاب کشیده ام که پخته شوم،بگذار اندک زمانی در نقطه ی آسایش قرار گیرم تا نفسی تازه کنم.چه می شود اگر این نقطه ی همین روزها در مسیر زندگیم قرار گیرد؟

برایت همه چیز ممکن است. پس بیا و اندکی بیشتر مرا دوست داشته باش آنقدر که دستانت را به سویم دراز کنی و انگشتان کوچک مرا در دستان بزرگت لمس کنی و بعد با لبخندی طوفان درونم را آرام سازی و بگویی که غصه نخور حواسم بهت هست... بگویی که خبر داری از نیت صادقانه  و پاکم و بگویی که دوست داشتنم ، مهربانیم ضامن سعادتم خواهد شد.

خدایا بیا نزدیکتر ، دستانم ملتمسانه در جستجوی دستانت هستند ... بیا تا از این فکر و خیال و چه کنم های این روزهایم کمی آسوده شوم... بیا خوب من بیا و آرامم کن...

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/۱۸ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ توسط ساده دل تنها نظرات () |

Design By : Mihantheme